_default.jpg

Usługi spawania i obórka metali – Oferta

spawanie

Oferujemy klientom szereg usług w zakresie profesjonalnej obróbki metali z użyciem zaawansowanych technologicznie urządzeń. Nasi pracownicy wykonają dla Państwa następujące prace: gięcie, walcowanie, profilowanie i piaskowanie. Ponadto jesteśmy w stanie zrealizować usługi spawania aluminium, stopów miedzi, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych oraz wycinania detali.

Spawanie

Spawanie polega na łączeniu dwóch elementów poprzez stapianie ze sobą ich krawędzi. Można w tym procesie wykorzystać także dodatkowy materiał, który określa się mianem spoiwa spawalniczego. W naszym zakładzie wykorzystujemy metodę spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów objętych (TIG). Jest to niezwykle efektywna technika, pozwalająca na uzyskiwanie spoin wysokiej trwałości. Wykorzystanie w procesie spawania prądu stałego (TIG DC) pozwala na łącznie stopów miedzi oraz wszystkich gatunków stali i to zarówno czarnej, jak i nierdzewnej. Zastosowanie prądu przemiennego (TIG AC-DC) umożliwia stapianie aluminium. W naszej pracy korzystamy również z metody MIG/MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów objętych lub aktywnych) do spawania stopów magnezu i miedzi.

Wypalanie CNC

Wykonujemy cięcie metalu, używając urządzeń ze sterowaniem numerycznym. Zastosowanie systemu cyfrowego sterowania umożliwia dokładne wycinanie detali w niemal dowolnej formie. Stosujemy dwie metody cięcia blachy – z użyciem plamy lub tlenu. Pierwsza z nich wykorzystuje zjonizowaną materię, która swoim stanem przypomina gaz, czyli plazmę. Plazma nazywana czasem czwartym stanem materii jest doskonałym przewodnikiem dla prądu, dzięki czemu można z jej pomocą wykonywać niezwykle szybkie i dokładne cięcia. Wykorzystanie w tym procesie palnika acetylenowo-tlenowego zamiast plazmy pozwala na przecinanie materiałów o nawet dużej grubości pod różnymi kątami.

Gięcie

Gięcie blachy polega na trwałej zamianie jej płaszczyzny. Proces ten nie wpływa w żaden sposób na podstawowe właściwości materiału - trwałość i spoistość. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy prasy krawędziowej możemy przygotować dla Państwa materiały w niemal dowolnym kształcie.

Walcowanie

W procesie walcowania zmianie ulega kształt przedmiotu. Dzieje się to wyniku obróbki plastycznej, która polega na przepuszczeniu materiału pomiędzy obracającymi się walcami, trwale odkształcając powierzchnie płaską w owale. Za pomocą walcowania wykonuje się takie produkty jak rury, stożki, kształtki.

Piaskowanie

Piaskowanie wykonuje się w celu oczyszczenia powierzchni metalu lub innego materiału z tlenków w trudno dostępnych miejscach. Jako materiał ścierny wykorzystujemy piasek szklany. Proces piaskowania polega na czyszczeniu przedmiotu za pomocą ścierniwa rozprowadzanego po jego powierzchni z użyciem strumienia sprężonego powietrza.

Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do profesjonalnych usług w zakresie obróbki metalu. Dostarczamy klientom doskonałej jakości produkty taki jak zbiorniki nierdzewne, nierdzewne wieszaki i suszarki do butów czy meble na wymiar.